سرور مجازی ترکیه ویندوز

ترکیه

VWT1
 • 60 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 4GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • 50GB فضای پشتیبانی رایگان
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان
VWT2
 • 80 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 6GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • 20GB فضای پشتیبانی رایگان
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان
VWT3
 • 100 GB فضا
 • 3000 GB پهنای باند
 • 8GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • 40GB فضای پشتیبانی رایگان
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان
VWT4
 • 120 GB فضا
 • 6000 GB پهنای باند
 • 10GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • 50GB فضای پشتیبانی رایگان
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان