سرور مجازی هلند لینوکس

VLH1
 • 25 GBفضا
 • 2000 GBپهنای باند
 • 2 GBرم
 • 1 ای پی
 • 2 Core پردازنده
 • سیستم عامل لینوکس انتخابی
 • محل سرور هلند
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • آپتایم 99 %
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • لایسنس کنترل پنل دایرکت ادمین (در صورت نیاز)
VLH2
 • 70 GBفضا
 • 5000 GBپهنای باند
 • 4 GBرم
 • 1 ای پی
 • 4 Core پردازنده
 • سیستم عامل لینوکس انتخابی
 • محل سرور هلند
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • آپتایم 99 %
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • لایسنس کنترل پنل دایرکت ادمین (در صورت نیاز)
VLH3
 • 120 GBفضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 GBرم
 • 1 ای پی
 • 6 Core پردازنده
 • سیستم عامل لینوکس انتخابی
 • محل سرور هلند
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • آپتایم 99 %
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • لایسنس کنترل پنل دایرکت ادمین (در صورت نیاز)
VLH4
 • 160 GBفضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 GBرم
 • 1 ای پی
 • 8 Core پردازنده
 • سیستم عامل لینوکس انتخابی
 • محل سرور هلند
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • آپتایم 99 %
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • لایسنس کنترل پنل دایرکت ادمین (در صورت نیاز)
VLH5
 • 200 GBفضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 12 GBرم
 • 1 ای پی
 • 8 Core پردازنده
 • سیستم عامل لینوکس انتخابی
 • محل سرور هلند
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • آپتایم 99 %
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • لایسنس کنترل پنل دایرکت ادمین (در صورت نیاز)