سرور مجازی گیم

سرور مجازی گیم

VG1
 • 100 GB فضا
 • 400GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • عدد 1 آی پی
 • 1 هسته پردازنده
 • سیستم عامل انتخابی
 • محل سرور ایران
 • VMware مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99 % آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • دیداس پروتکشن سخت افزاری
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
VG2
 • 150 GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • عدد 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • سیستم عامل انتخابی
 • محل سرور ایران
 • VMware مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99 % آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • دیداس پروتکشن سخت افزاری
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
VG3
 • 200 GB فضا
 • 600GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • عدد 1 آی پی
 • 6هسته پردازنده
 • سیستم عامل انتخابی
 • محل سرور ایران
 • VMware مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99 % آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • دیداس پروتکشن سخت افزاری
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
VG4
 • 250 GB فضا
 • 800GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • عدد 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • سیستم عامل انتخابی
 • محل سرور ایران
 • VMware مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99 % آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • دیداس پروتکشن سخت افزاری
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
VG5

برای شما کاربران عزیز یک پلن مشخص گردیده است که با توجه به سخت افزاری که نیاز دارید سفارش دهید
برای سفارش این پلن ابتدا تیکت ارسال نمایید و سخت افزار مورد نیاز را به کارشناسان ما اعلام نمایید