Viewing articles tagged 'vnc'

 آموزش نصب VNC در لینوکس

برای نصب vnc server در لینوکس ابتدا با ssh وارد سرور خود شوید سپس به ترتیب زیر دستورات را وارد...