Viewing articles tagged 'host'

 نحوه ست کردن پسورد برای یک پوشه در سی پنل

گاها این نیاز وجود دارد که روی یک فولدر خاص موارد امنیتی ست شود به نحوی که تنها یکسری از کاربران...